Fri frakt över 600 kr
Leverans 3-6 dagar
Kundservice 08-121 555 40

Leveras- och Köpvillkor

Allmänna villkor

Vid försäljning till konsument tillämpar Hjärtgruppen AB 559024-7952 (nedan kallat Hjärtgruppen) de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Priser visas generellt exklusive moms. Beställning av Produkterna sker via Hjärtgruppens webbshop www.Hjärtgruppen.se. Vid beställning träffas avtal om köp först när Hjärtgruppen bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Hjärtgruppen ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Hjärtgruppen reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen och förbehålls rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Hjärtgruppen rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Hjärtgruppens sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Hjärtgruppen ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor

Hjärtgruppen levererar alla produkter och tillbehör inom Sverige i samarbete med speditörerna PostNord, UPS, DHL och Schenker. Vi skickar normalt varorna inom 3-6 arbetsdagar med reservation för att denna vid tillfällen kan vara upp till 15 arbetsdagar, beroende på om produkterna finns på Hjärtgruppens centrallager eller om de beställs på begäran direkt från leverantörens lager. Det är fri frakt vid beställningar över 600 kronor, vid beställningar under 600 kronor tas 69 kronor ut i fraktkostnad. Leveranssätt fastställs utifrån produktens vikt och volym.

  • Varubrev - En beställning som väger mindre än 2 kg och ej är skrymmande kan skickas som Varubrev. Beställningen levereras direkt i din brevlåda.
  • Postpaket - Större beställningar som väger upp till 20 kg kan skickas som Postpaket. När din beställning har anlänt till ditt utlämningsställe skickas en avi hem till dig alternativt ett SMS till din mobiltelefon.
  • Företagspaket - Vid beställningar från företag till företagsadress (ej boxadresskan) kan paketet levereras som företagspaketet. Beställningen levereras då direkt till er dörr. Den totala leveranstiden varierar då. Företagspaket skickas inte till mottagare med postutdelning via lantbrevbärare.

Outlösta försändelser:

Försändelser som ej lösts ut debiteras en expeditionsavgift om 180 kr för brevpostförskott och postpaket eller 400 kr för företagspaket.

Köparens ansvar att kontrollera mottaget gods

Hjärtgruppen ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Hjärtgruppen. Om en transportskada skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan om skadan till Hjärtgruppen. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och anmälan ska göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant. För företag gäller att anmälan om transportskador ska ha inkommit inom sju dagar. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag.

Betalvillkor

Vi erbjuder faktura till företag med betalningsvillkor 8 dagar men tillämpar normalt 30 dagar. Leveranser mot faktura till privatpersoner sker efter att fakturan är registrerad som betald. Kreditgränsen är flytande och beräknas innan köpet avslutas. Högsta kreditgränsen som medges är 100 000 kr. Kreditprövning kan komma att ske.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr, samt dröjsmålsränta med 8 %.

Avbeställning av produkt

Så länge produkten ej har hunnit paketeras går det bra att avbeställa dina varor genom att kontakta oss. Vid eventuell leveransförsening har du möjlighet att avbeställa din order om föreslagen leveranstid ej godtas.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut. Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. För företag debiteras 10% av beställt belopp på returnerade produkter.

Köparen står för fraktkostnaderna vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med Hjärtgruppen innan du skickar tillbaka varor.

Vid åberopande av ångerrätt:

  • Meddela Hjärtgruppen inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.
  • Returnera varan, i produktkartongen med det avsedda inneremballaget, snarast och senast inom 30 dagar efter att du meddelat oss om att du att avtalet frånträds.
  • Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör (bruksanvisning, batterier etc) ska finnas med i returen.

Hjärtgruppen förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Hjärtgruppen löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Garanti och reklamationsrätt

Hjärtgruppen säljer alla produkter med 1 års fabriksgaranti om inget annat anges. För privatpersoner i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis.

Reklamationer och serviceärenden

Vid reklamationer, service- och garantiärenden rekommenderar vi att Kunden i första hand kontaktar tillverkaren men det går naturligtvis också bra att kontakta vår Hjärtgruppen. Fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå Kunden erhåller fri reparation, alternativt ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Force majeure

Hjärtgruppen ska inte hållas ansvariga för händelser som står bortom bolagets kontroll (s.k. "Force majeure"). Följande händelser skall betraktas som force majeure och ge Hjärtgruppen rätt till uppskjuten fullgörelse av avtalet förutsatt att någon av dessa händelser hindrar fullgörelse eller gör denna oskäligt betungande: arbetskonflikt (strejk, blockad m m) eller varje sådan omständighet som Hjärtgruppen inte kan råda över vilket bland annat inbegriper: myndighetsbeslut, epidemi, brand, översvämning, storm, naturkatastrofer, transportstörningar, störning i elektronisk kommunikation, störning av elförsörjning, upplopp, krig, terroristhandling, import- och exportförbud. Denna bestämmelse gäller oavsett om force majeure förekommer hos Hjärtgruppen eller Hjärtgruppen:s leverantörer eller samarbetspartners. Om den period då force majeure råder varar längre än 1 månad äger såväl Kunden som Hjärtgruppen rätt att upphäva avtalet med omedelbar verkan utan att det finns någon skyldighet för endera part att betala skadestånd.

Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Hjärtgruppen AB.

Hjärtgruppens kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, postadress, telefonnummer samt e-postadress. Ändamålet med Hjärtgruppens behandling av insamlade personuppgifter är att använda dessa för att

a. Kunna fullgöra köp på Hjärtgruppen.se

b. Stötta i köp- och efterköps- behov

c. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av Hjärtgruppens kanaler.

Hjärtgruppen kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.

Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer Hjärtgruppen att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören.

När du som kund väljer och e-posta till Hjärtgruppen så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Den lagliga grund som vi har att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse för ekonomisk redovisning och rapportering, intresseavvägning för kontaktuppgifter i samband med köp och marknadsföring samt fullgörande av avtal i samband med köp eller användandet av kontaktformulär och chat på vår hemsida.

Vill du inte att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part. I de fall personuppgifter lämnas till företag och organisationer som Hjärtgruppen AB samarbetar med inom och utanför EU och EES-området säkerställer vi adekvat skyddsnivå enligt datainspektionens föreskrifter och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Ansvarig för behandlingen är Hjärtgruppen AB.

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. 

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:

 

Hjärtgruppen AB

Maria Bangata 2 B
118 63 Stockholm
08-121 555 40
info@hjartgruppen.se

 

TILLBAKA UPP